top of page

Adatvédelem

Hatályos: 2018. Május 23-tól

ADATKEZELŐ

 

CÉGNÉV: METÁL-BOY Kft.

SZÉKHELY: 2030 Érd, Délibáb u. 14-16.

ADÓSZÁM: 13593339-2-13

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-105377

A jelen adatvédelmi tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A honlap felhasználója a jelen adatvédelmi tájékoztatót megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el e feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni.

Az METÁL-BOY Kft. a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

ADATKEZELÉS

 

A honlap használata során bizonyos adatok automatikusan gyűjtésre kerülnek (pl. cookiek). Amennyiben Ön nem járul hozzá a cookiek használatához, úgy ténylegesen nem férhet hozzá a honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz, emellett nem lesz jogosultsága szolgáltatásainkat igénybe venni.

 

Ön, mint jogosult, hozzáférhet a személyes adataihoz és kérheti, hogy az adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait. Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt mennyi ideig kezeli.

 

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az info@metal-boy.hu e-mail címen.

 

A felhasználónak joga van az összes személyes adatának törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 30 napon belül.

COOKIE-K

 

A cookie-k rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

 

A felhasználó hozzájárulását nem igénylő cookie-k esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a cookie-kra vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

 

Az adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a honlapja és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, szokásai kielemzéséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez, hogy megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát, Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani.

 

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében.

 

 

KISKORÚAK SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

 

Az METÁL-BOY Kft. honlapja általánosságban nem 14 év alatti kiskorúaknak szólnak, ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 14 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. A gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

 

 

PANASZ BENYÚJTÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 

 

MÓDOSÍTÁSOK

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az adatkezelő adott esetben e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

bottom of page